„Životní mapa, brána na cestě k umění žít šťastně.“

Životní mapy®/ Kops Method®

Životní mapy® jsou projektivně diagnostickou metodou pro děti i dospělé.  Metodou, která dokáže objevit, analyzovat a popsat skutečné příčiny stavů a situací, ve kterých se dítě nebo dospělý nachází. Je velmi rychlá, přesná. Dává okamžité diagnostické výstupy a zároveň konkrétní kroky k řešení. Je unikátní a komplexní.

Velmi rychle a jednoduše Vám například ukáže souvztažnosti příčin a následků a jejich přenosů v rodině. Umožní Vám procítit skutečný stav věcí, odhalit podvědomé procesy, které omezují náš rozvoj.

Metodu Životní mapy®/ Kops Method® používají psychologové, lékaři, pedagogové a další odborníci. V současnosti jsou vyškoleni lektory metody nejen v Čechách, ale také v Německu, Polsku, Slovensku, Kanadě, Belgii a Francii. Ve světě tuto metodu najdete pod značkou Kops Method®.

Zkušenosti, které jsme nabrali cestou ke vzniku metody a zejména při jejím využití, se staly výchozími pilíři pro knížky Tygří série,o které je mimořádný zájem.


Dětská životní mapa®/ KopsMethod® pro děti

přináší rychlou a účinnou pomoc rodičům a jejich dětem. Diagnostikuje celou škálu problémů a dává ihned konkrétní návod k řešení. Odhaluje a řeší příčiny v narušené komunikaci. Je ojedinělým nástrojem k pochopení světa dítěte. Jeho vnímání problémů a konfliktů, které zažívá, ale nedokáže je vyjádřit. Dětská životní mapa® je velkým pomocníkem pro rodiče v mnoha oblastech denního života a pomáhá také velmi účinně a efektivně s problémy s hyperaktivitou a mnohých symptomů ADHD. Je velmi cenná nejen při řešení aktuálních problémů, ale je významnou pomocí jako prevence problémů a konfliktů budoucích. Dokáže například již v předškolním věku odhalit možné směřování k různým druhům závislostí v pozdějších letech.

Dětská životní mapa® je určena pro děti od 3 let. Dítě maluje, povídá si a je provázeno procesem, daným metodikou. V průběhu tohoto procesu vzniká diagnostika s konkrétními výstupy pro rodiče. Děti celému procesu bez problémů rozumí, mají z něho dobrý pocit a vidí, že je středem pozornosti nejen v průběhu diagnostiky, ale není opomíjeno ani při výstupu rodiči.


Životní mapa pro dospělé®/ KopsMethod® pro dospělé

Metoda Životních map® není určená pouze dětem, ale funguje skvěle i pro dospělé, kteří chtějí změnit svoje životní postoje a přístup. Programy přenášené generačně nebo na základě traumat z dětství (a to obvykle z dětství do dvanácti let) nás skrytě ovlivňují po celý život. Při kreslení Mapy se vracíme do dětství do konkrétního období, kdy jsme si tyto mechanismy vytvořili. Díky speciální, velmi účinné metodice si je nejen uvědomíme, ale dochází k významným změnám a narovnání situace. Uvolňuje se cesta ke spokojenějšímu životu.


Partnerská životní mapa®/ KopsMethod® pro partnety

Je skvělou možností pro řešení partnerských nesouladů. Dokáže najít krizové body a jejich příčiny. Dokáže odhalit disharmonie a nefunkčnosti v partnerství a poskytnout prostor pro zamyšlení nad tím proč a co dál… Nevzdávejte vztahy o které stojíte. využijte pomoci Partnerských životních map®.

 

autoři metody

Kamila a Petr Kopsovi