Je to už více než deset let, kdy jsem objevila Gabora Matého, kanadského lékaře, a jeho práci s traumatem, které se věnuje. Bylo to pro mne neobyčejně oslovující a velmi to ladilo s mým náhledem na toto téma.

O to více pro mne bylo úžasné, když jsem se po letech s Gaborem setkala osobně.

Gabor Maté se sám dlouhé roky trápil se svými vlastními traumaty z dětství a na svých přednáškách o nich hovořívá. Byl to pro něho osobní motor k tomu, věnovat se traumatu a práci se závislými. Své poznatky přibližuje ve svých knihách, které po mnoha letech byly také vydány u nás v českém překladu.

S Gaborem jsem objevila hned několik společných průsečíků. Jeho zájem o vývoj dětství, traumata vzniklá v dětství a jejich možné dopady jak na fyzické, tak na duševní zdraví v budoucnosti (dospělosti). Vznik autoimunitních onemocnění, poruchy pozornosti s hyperaktivitou (ADHD) i vztah závislostí dospělých s rannými traumaty. 

Maté se v současnosti nejen specializuje na práci s klienty, ve spojení s traumatem a závislostmi, ale především se stal propagátorem těchto témat, která po léta byla tabu. Proto na mezinárodní úrovni přednáší své teze o poruchách pozornosti s hyperaktivitou. O vztahu mezi stresem, závislostí, imunitním systémem, různými chronickými nemocemi a psychickými traumaty.

Není se tedy co divit, že jsem do setkání s Gaborem Matém vstupovala s velkým respektem, jak k jeho osobě, tak k jeho mnohaleté práci s těmito tématy. Co mne na našem osobním setkání ale naprosto dojalo, byl jeho lidský přístup a vzájemné sdílení, které nás profesně i vnitřně propojily. 

Poprvé jsem se o jeho práci dozvěděla v roce 2012. Po jeho vystoupení na TEDx jsem prostě věděla, že se naše cesty potkají.

Naše vlastní práce je také spjata především s porozuměním traumatu a práci s traumaty. Výzkum, který jsme si vedli, nám ukázal jednu zajímavou a neuvěřitelně důležitou informaci. Většina traumat, které řídí náš dospělý život, se tvoří v dětství a to především v dětství do dvanácti let. Právě proto jsme náš život zasvětili práci s těmito traumaty u lidí s využitím metody Životní mapy, kterou jsme vyvinuli.

Stalo se tedy, že dva roky po tom, co jsem objevila Gabora Matého a jeho práci, u nás začala studovat mladá paní z Vancouveru, tedy města, kde Gabor žil. Okamžitě mne napadlo, zda by za ním po návratu do Kanady mohla zajít do ordinace a představit mu metodu Životních map. Byla jsem přesvědčená o tom, že by z metody byl naprosto nadšený. Proto jsem ji požádala: “Prosím, zajdi za Dr. Matém, řekni mu o Životních mapách, věř mi, on bude z metody úplně nadšený…“

Odpověď však byla váhavá: “… ale Kamčo, Gabor Maté je v Kanadě velká celebrita, víš … to já si netroufnu ho oslovit…”

Nerada kohokoliv přemlouvám, proto jsem se smířila dočasně s její odpovědí… Asi ještě není ten správný čas. Ale …

Máte také jako já rádi šťastné konce?

Tak čtěte dál.

Uběhlo pár let. Psal se rok 2022 a Gabor Maté se objevil v Praze. Bylo to překvapující a zároveň radostné. A jak k tomu došlo?

Naše kolegyně, Markéta Černoušková, uspořádala v Česku desítky promítání filmu s názvem “Moudrost traumatu” ve spolupráci s neziskovou organizací Science and Nonduality. Tato série besed a promítání přinesla do veřejného prostoru velmi cenou osvětu v tématu dopadu traumat na život člověka. A v hlavní “roli” filmu byl, hádejte kdo?

Po jedné z besed v Praze jsme se shodly s Markétou, že by bylo fantastické a cenné pozvat Dr. Maté do Prahy. A tak se také stalo, pozvání na druhé straně zarezonovalo a bylo přijato. Markéta se tak pustila do velkých příprav.

Přišel květen 2022 a s ním i nabídka osobního setkání s Gaborem Maté. A my, spolu s manželem Petrem, jsme okamžitě souhlasili. 

Přemýšleli jsme jak naše setkání, co nejlépe pojmout. Vybrali jsme praktickou ukázku naší práce, sadu řešených klientským Map a příběhů. Jakmile jsme rozbalili první Mapu, Gabor vyletěl ze židle a hned se nadšeně zapojil do rozboru „díla“. Byl tolik zvědavý, tolik natěšený a tolik dojatý, když jsme mu představovali naši práci s dětmi. Zvláště oceňoval prevenci a velmi včasnou práci s traumaty u dětí.

“Škoda, že jsem vás nepotkal dřív…” zasnil se Gabor, když jsme po více než hodině zasedli společně ke stolu. “Jsem hluboce pohnut vaší prací a velmi děkuji za naše sdílení a zůstáváme v kontaktu…” doplnil, strčil mi do ruky mobil a vyměnili jsme si kontakty.

Chtěla jsem z našeho setkání napsat již dávno report, ale ono to dlouho nešlo. To, co bylo sdíleno, se mi vůbec nevešlo do slov. Nešlo jen o profesní setkání čtyř lidí, ale hlavně o setkání duší.

Ráda se také na závěr podělím s e-mailem od Gabora Matého, který nám přišel asi měsíc po našem společném setkání.

Co řekl Dr. Gabor Maté o metodě Životních map?

“We spent a most fascinating hour together as they (Kamila and Petr) introduced me to their attachment-informed method. Through using art and an ingenious “map” of a child or adult’s intrapsycic attachment history, they’re able to gain information invaluable to understanding a client of almost any age (from young children onwards), along with pointers to their therapeutic needs. Indeed, the exercise itself is therapy. I was truly impressed—and you know I rarely am.”

„Strávili jsme spolu fascinující hodinu, kdy mě (Kamila a Petr) seznámili se svou metodou založenou na principu vztahových vazeb. Pomocí kresby a propracované „mapy“ intrapsychické historie vazeb dítěte nebo dospělého jsou schopni získat informace neocenitelné pro pochopení klienta téměř jakéhokoli věku (od malých dětí) spolu s ukazateli jeho terapeutických potřeb. Samotné cvičení je vlastně terapií. Byl jsem opravdu ohromen – a vy víte, že já jsem ohromen jen zřídka.“

Kamila Kopsová