Rozlišujeme tři kategorie Dětských Životních map:

 • pro předškoláky
 • pro děti do 12 let
 • děti nad dvanáct let.

Je to proto, že světy těchto tří věkových kategorií jsou rozdílné a metodika s touto rozdílností počítá a respektuje ji.

1. Dětská životní mapa® pro předškoláky

je určena pro děti již od 3 let. Jakmile dítě je schopné komunikovat (souvisle mluvit) a alespoň trochu kreslit, je možné s ním absolvovat tuto metodu. Pro dítě je nezátěžová a ve výsledku velmi rychlá.

Proč právě v předškolním věku je nejvhodnější absolvovat s dítětem Životní mapu®?

 • Prevenujete budoucí problémy s dítětem – v tomto věku je možné zjistit a nejjednodušeji korigovat vznikající skrytá traumata či vzorce, podle nichž by se vyvíjelo a chovalo v budoucnu. Je důležité pochopit, že určující není realita událostí, ale to, jak dítě na tuto událost zareaguje a jak si ji samo vyloží. Tato reakce probíhá především uvnitř dítěte a rodič ji tedy stěží postřehne.
 • Řešíte aktuální problémy s dítětem – vždy si ověřujeme aktuální stav, nikdy nevycházíme ze starých, již neodpovídajících záznamů
 • Objevíte skrytý svět mysli vašich dětí – přirozeností dítěte předškolního věku je, že většinu svých trápení a starostí nedokáže vykomunikovat ani se svými nejbližšími. Pomocí metody Životních map® je dokážeme objevit a vám, rodičům ukázat a vysvětlit, co se děje.

Jak to probíhá, když s dítětem přijdete na Životní mapu?

Rodič přichází s dítětem a po krátké úvodní konzultaci dítě zůstává s terapeutem. Pod jeho vedením dítě maluje, povídá si a je provázeno procesem metodiky Životních map®. V průběhu tohoto procesu vzniká diagnostika s konkrétními výstupy pro rodiče. Na konci práce jsou rodiči vysvětleny konkrétní kroky k řešení.

Celý proces od příchodu rodiče až k závěrečnému společnému nastavení kroků k řešení trvá přibližně dvě hodiny.

V průběhu procesu vzniká diagnostika s konkrétními kroky řešení pro rodiče. Děti celému procesu rozumí, mají z něho dobrý pocit a vnímají, že jsou středem pozornosti v celém průběhu diagnostiky a není opomíjeno ani při výstupu rodiči.

Dětská životní mapa je velmi cenná nejen při řešení aktuálních problémů, ale je významnou pomocí jako prevence problémů a konfliktů budoucích. Dokáže například již v předškolním věku odhalit možné směřování k různým druhům závislostí v pozdějších letech a pomoci s prevencí.

2. Dětská životní mapa® pro děti do 12 let

Období kolem dvanáctého roku je dobou, kdy má u dítěte proběhnout sebeidentifikace spojená se sebepřijetím. Velmi často se však stává, že tento proces je nějakým způsobem narušen. A je potřeba reagovat opravdu rychle, nepodcenit to. Je potřebné co nejrychleji zjistit příčinu narušení a pomoci dítěti i rodiči překlenout vzniklý problém. Hrajeme zde o čas.

Proč hrajeme o čas?

 • Právě dvanáctým rokem se uzavírá jedna z důležitých kapitol rozvoje dítěte.
 • Při včasném neřešení dochází velmi rychle ke ztrátě důvěry v rodičovské autority.
 • V tomto období začíná hledání vzorů. Pokud je nehledá v rodičích, začne je hledat mimo rodinu.
 • Dvanáctý rok přináší snahu o vymanění se (z pohledu dítěte) z nefunkčních vztahů a vzorců a hledání odpovídající nového vzoru. Hrozí tak nedorozumění a konflikty.
 • Neřešením situace si přenese dítě do dospělosti trauma s nesebepřijetím a konflikt s rodičem.

V čem dále může Dětská životní mapa® pomoci rodiči?

 • S problémy s hyperaktivitou a s mnoha projevy ADHD
 • S nepozorností ve škole
 • S odhalením skrytých traumat nebo skrytých emočních zranění
 • Při posouzení školní zralosti
 • Tápete-li ve výchově a chcete-li se přesvědčit, zda na dítě nepřenášíte vlastní nezpracovaná traumata
 • Objevit komunikační typ dítěte
 • Pokud se chystáte v životě ke změně, na kterou chcete dítě připravit (rozvod, stěhování atd.)
 • Vidíte, že vaše dítě něco trápí, ale nechce nebo nemůže se vám svěřit
 • Chcete zlepšit vzájemnou komunikaci
 • Chcete porozumět lépe vnitřnímu světu svého dítěte
 • Chcete změnit své postoje a přístup k výchově
 • V prevenci nebo řešení aktuálních možných úniků nebo závislostí.

3. Dětská životní mapa® pro děti nad 12 let

Víte, co je nejdůležitějšího u dětí nad 12 let? Pochopit, že pokud se u dítěte ve věku nad 12 let něco děje, vy jako rodič už nemáte téměř žádný přímý vliv na řešení této situace. Tu situaci potřebuje zvládnout dítě. Ale potřebuje k tomu pomoc. Na jedné straně pomoc od vás, od rodiče. Co je to za pomoc? Pochopení, otevřená komunikace, důvěra, a ano, i financování přímé terapeutické pomoci.

A na straně druhé potřebuje přímou pomoc od někoho, kdo mu bude rozumět, kdo jej neodsoudí, získá si důvěru. Metodika Životní mapy pro děti nad 12 let umožní vašemu dítěti zorientovat se v sobě, v situaci. Najít samo sebe, pochopit se, přijmout se.

Základní tipy, když řešíte problémy s dítětem starším dvanácti let:

 • Nečekejte, že sami poznáte a vyřešíte jeho problém.
 • I když s ním nesouhlasíte, dejte mu prostor se vyjádřit a toto vyjádření neshazujte, nezlehčujte ani nepopírejte.
 • Dítě si hledá svůj vzor, podle kterého by řešilo situace. Pokud je nenajde v rodičích, začne je hledat mimo rodinu.
 • Dvanáctý rok startuje proces snahy vymanění se z nefunkčních vzorců. Hrozí tak nedorozumění a konflikty.
 • Když se nějaké problémy objeví, zvláště takové jako depresivní stavy, sebepoškozování, bulimie, anorexie a dokonce i sklon k závislostem, zdroj tohoto problému je již o několik let dříve.
 • Nemyslete si, že to zvládnete sami.
 • Nebojte se svému dítěti omluvit, za to, že jste možná nejednali vždy správně a adekvátně. Vždyť nejste žádní experti ve výchově nikdo vás to neučil.
 • Je-li součástí problému váš konflikt s dítětem, velmi ocení, když sami vyhledáte pomoc a budete souběžně pracovat na sobě, svých vzorcích a budete zpracovávat svá traumata a skrytá emoční zranění.
 • Mluvte s nimi vždy na rovinu.
 • Nikdy je nezklamte jejich důvěru. Velmi těžce se získává zpět. Pokud se domluvíte na společných pravidlech, domluvách nebo krocích, nikdy je ze své strany jednostranně nepřekračujte a neměňte.
 • Naučte se komunikační typy a používejte je. Vyplatí se to!