Dětská životní mapa® je určena pro děti již od 3 let. Jakmile dítě je schopné komunikovat (souvisle mluvit) a alespoň trochu kreslit, je možné s ním absolvovat tuto metodu. Pro dítě je nezátěžová a ve výsledku velmi rychlá.

Právě v tomto předškolním věku je nejvhodnější absolvovat s dítětem Životní mapu®. Je to z toho důvodu, že zvláště v tomto věku je možné zjistit a nejjednodušeji korigovat vznikající skrytá traumata či vzorce, podle nichž by se vyvíjelo a chovalo v budoucnu. Je důležité pochopit, že určující není realita událostí, ale to, jak dítě na tuto událost zareaguje a jak si ji samo vyloží. Tato reakce probíhá především uvnitř dítěte a rodič ji tedy stěží postřehne. A je přirozeností dítěte tohoto věku, že tuto situaci nedokáže vykomunikovat ani se svými nejbližšími. Velkou výhodou metodiky Životních map® je, že dokáže rozlišit událost a reakci dítěte a navrhnout potřebnou korekci.

Dítě na Životních mapách

Při práci s odborníkem Životních map® dítě maluje, povídá si a je provázeno procesem, který má svou konkrétní metodiku. V průběhu tohoto procesu vzniká diagnostika s konkrétními výstupy pro rodiče. Děti celému procesu rozumí, mají z něho dobrý pocit a vidí, že jsou středem pozornosti v průběhu diagnostiky a není opomíjeno ani při výstupu rodiči.

Dětská životní mapa je velkým pomocníkem pro rodiče předškoláků v mnoha oblastech denního života a pomáhá také velmi účinně a efektivně například s problémy s hyperaktivitou a mnohých symptomů ADHD.

Dětská životní mapa je velmi cenná nejen při řešení aktuálních problémů, ale je významnou pomocí jako prevence problémů a konfliktů budoucích. Dokáže například již v předškolním věku odhalit možné směřování k různým druhům závislostí v pozdějších letech.

V čem dále může Dětská životní mapa® pomoci?

  • Při posuzování školní zralosti
  • Tápete-li ve výchově a chcete-li se přesvědčit, zda na dítě nepřenášíte vlastní nezpracovaná traumata.
  • Pokud se chystáte v životě ke změně, na kterou chcete dítě připravit (rozvod, stěhování atd.).
  • Vidíte, že vaše dítě něco trápí, ale nechce nebo nemůže se vám svěřit.
  • Chcete zlepšit vzájemnou komunikaci.
  • Chcete porozumět lépe vnitřnímu světu svého dítěte.
  • Chcete změnit své postoje a přístup k výchově.