Řešíme závislost®

Účinnou pomoc přináší náš speciální program – ŘEŠÍME ZÁVISLOST®

Při řešení problémů se závislostí (ať již ve vaší rodině, vašich blízkých nebo i u vás samotných), máme připraveny účinné programy pomoci. A to, ať se jedná o látkové závislosti (alkohol, léky, drogy) nebo nelátkové (vztahová závislost, závislost na sexu, atd.).

Garantem tohoto programu je Stanislav Titl.

Řešíme bulimii, anorexii

Bulimie a anorexie potřebuje zvláštní péči.

Bulimie a anorexie jsou časovanou bombou a jsou alarmující známkou nepřijetí sama sebe. Neodkládejte řešení, čím dříve se do toho pustíte, tím spíš budete úspěšní.

Neváhejte se na nás obrátit…

Řešíme závislost®