Výchovní poradci jsou mezi mlýnskými kameny  – škola – děti – rodiče. Zodpovědnost, která se po nich žádá je veliká. K této zodpovědnosti ale patří také nástroje, které mohou využít ve prospěch dětí, rodičů i školy.

Tygří svět

Jedním z moderních nástrojů, které mohou využít, je Tygří svět. Co je to za nástroj? Díky němu si dítě dokáže krotit svého tygra a převzít za něj zodpovědnost. Dítě se dokáže naučit dávat svému tygrovi  pravidla a ta dodržovat. Tygří svět je něco, co také velmi pomáhá dětem s poruchami pozornosti nebo symptomy ADHD. Pomáhá ale též rodičům a pedagogům plně pochopit dětský svět. V mnohých školách s tygřím světem pracují a hlásí skvělé výsledky. Děti, které jsou obeznámeny s tygřím světem a jeho pravidly a vstupují opět do prostředí , kdy tygří svět funguje, automaticky přijímají toto nové prostředí a ono je. Tygří svět tak dokáže například velmi účinně pomoci s přechodem a integrací dětí z menších škol do velké, spádové školy. Také vstup ze školky do školy je s tygřím světem jednodušší.

I nejlepší odborníci potřebují občas nový náhled, nebo radu. Pokud jako výchovný poradce potřebujete pomoci obraťte se s dotazy na nás nebo na naše lektory pedagogy. Pomůžeme vám s našimi zkušenostmi, pomůžeme vám objevit Tygří svět… 

Komunikační typy

Další nástroj, který je jednoduchý, účinný a vychází z nejmodernějších poznatků jsou Komunikační typy. Komunikační typy se lze velmi snadno naučit na specializovaných seminářích. Je možné využít kontaktu a proškolení přímo od zakladatelů metody, pověřených certifikovaných lektorů  nebo si problematiku nastudovat v knize Jak se domluvit s tygrem z nakladatelství Albatros.