Eliška Reptová+421 907 867 690

Každý z nás má vo vnútri seba ukrytý poklad – svoj potenciál, ktorý je jedinečný. A preto sme aj my jedineční a dokonalí takí, akí sme, ak si dovolíme byť sami sebou. A práve tu nastáva rozpor – nie sme sami sebou, ba častokrát ani nevieme, kto sme.

Nosíme masky, brnenia, štylizujeme sa do rôznych polôh a póz … robíme to, čo sa má, hovoríme to, čo sa patrí, čo sa od nás očakáva … až jedného dňa zistíme, že sme celí pokrčení, pokrútení, roztrhaní a zničení … že ideme na „ručnú brzdu“… nežijeme život svoj, ale život niekoho iného … alebo že chceme od všetkého a všetkých raz a navždy utiecť …a to všetko preto, ako sa snažíme druhým vyhovieť, pretože tak nás to učili rodičia, učitelia, spoločnosť…