Koncem roku proběhlo vyhodnocení soutěže Namaluj si svého tygra.

Do soutěže se zapojilo více než 130 škol z celé České republiky. Vyjádření tygrů dětí bylo skvělé a skutečnými vítězi jsou všechny děti i pedagogové, kteří se soutěže zúčastnili. Skvělé pak byly odezvy zejména od pedagogů, jejichž třídy se soutěže zúčastnily. Jsme velmi rádi, že využívání poznání z tygřího světa pomáhá tak účinně dětem i pedagogům k lepšímu zvládání světa školy.

Nicméně každá soutěž má svá pravidla a na základě těchto pravidel zvítězila a tedy výherní třídou se stala 3.A z Chrástu u Plzně. Ukončení soutěže proběhlo dle platných pravidel dne 30.11.2017 a následně proběhlo sčítání hlasů u jednotlivých příspěvků soutěžících tříd. V termínu do 10.12.probíhalo přezkoumání výsledků soutěže a 11.12.zde byl oficiálně zveřejněn vítěz soutěže. Ještě před vánoci jsme se vydali osobně setkat s výherní třídou a oficiálně předat ceny. Den plný povídání a rozdávání cen jsme si společně s dětmi a tygrem užili. Mezi výherní ceny patřil IPad, veliká hromada krásných knih od nakladatelství Albatros a voucher v hodnotě 5000 Kč na nákup knih opět od nakladatelství Albatros, dle osobního výběru výherní třídy.

Třídě 3.A a paní učitelce Mgr. Danuši Hrstkové ještě jednou srdečně gratulujume.

Kamila a Petr Kopsovi a tým Životních map/Kops Method.