Seznámeni se s metodou ŽM  Kops Method) a poznání tygra mě velmi pozitivně ovlivnilo v mé praxi dětské lékařky.

Tato metoda mi poskytla jiný, ucelenější pohled na svět dítěte, rodiče, pacienta. Začala jsem, hlavně s dětmi, komunikovat jiným způsobem. Snažím se jim více naslouchat, více je vidět, rozumět jim a vnímat je. Nepodceňuji komunikaci. Jsem  si více a v širším kontextu vědoma vlivu rodiny, školky, školy a situací, které na děti působí a ovlivňují tak psychiku a zdravotní stav dítěte. Touto metodou lze odhalit psychosomatická onemocnění a pracovat s nimi. Jednoznačně mohu říci a napsat, že bližší poznání této metody je významným přínosem v mé lékařské praxi. Doporučovala bych, aby se s touto metodou seznámila i širší odborná veřejnost, protože její přínos je okamžitě viditelný a vnímatelný. (MUDr. Filípková)

Díky Mapám jsem se začala na svůj život dívat novýma očima.

Měla jsem možnost uvidět, že si podvědomě stále stavím svůj život na způsobu myšlení, kterému jsem se naučila v dětství, aniž si to uvědomuji. I přes to, že se cítím nezávislá, že na sobě pracuji, přečetla jsem x knih a prošla x kurzy o osobním rozvoji a udělala jsem v životě významné změny – pořád přicházejí situace, které mě štvou, a které se vracejí.

Životní mapy jsou pro mě takový osobní audit, který jde až k prvotním příčinám, toho co člověk žije. Pomáhají odhalit, co je v životě opravdové, a co je iluze, kterou jsme kdysi nevědomky přijali za pravdu. Pouhé uvědomění iluzí je začíná bořit. Uvolňuje prostor pro vlastní autenticitu  – tj. pro naše opravdová přání (ne přání rodičů, partnerů, dětí, společnosti..) a jejich naplňování. Vzniká tak prostor pro práci, která nás baví, pro pohodu v rodině a ve vztazích, zdraví, hojnost všeho, radost a pocit naplněného života.

Životní mapy mi pomalu a nenápadně mění život k lepšímu, umožňují mi vědomě tvořit život podle mých přání, a  já je s radostí předávám dál. (M. B.)

V neurologii se často setkávám s lidmi, kteří mají zjevně bolesti nebo poruchy citlivosti, hybnosti a řadu dalších symptomů

a přesto žádným z dostupných moderních vyšetření nenajdeme žádnou zjevnou příčinu a případy pak uzavíráme tak, že jde o potíže polymorfní, psychogenní, psychosomatické či nejasné … I když doporučíme psychologické vyšetření a léčbu, mnohdy se pacienti vrací s tím, že buď psychoterapii nedokončil nebo že výsledky jsou jen minimální …  Jsem si jistá, že jsem tak našla klíč k rychlému posunu u těchto pacientů, které si bohužel lékaři všech profesí přehazují a jsou pro ně zdrojem frustrace …

Životní mapy dají pacientovi velmi rychlý náhled na základní souvislosti v příběhu jeho života a odkryjí skutečné zdroje jeho problémů a patologických vzorců chování … Nemluvě o tom, co jejich pochopení dalo mně osobně jako lékařce a matce 2 dětí – mnohem větší míru sebejistoty, nadhledu, optimismu, vědomější a radostnější komunikaci s pacienty i s rodinnými příslušníky … (MUDr. V. Z.)

K ŽM,  Kops Method, mě přivedla moje kamarádka a kolegyně.

Slýchala jsem od ní různé positivní reakce, které měla ze své osobní zkušenosti se svým synem a pak i z práce se ŽM ve své ordinaci PLDD. Nakonec jsem se pod vlivem jejího nadšení a různých jiných okolností rozhodla absolvovat výcvik ŽM. Výcvik pro mě byl do určité míry očistný a hlavně mi ukázal jiný a jednodušší pohled na leckdy komplikovaný vnitřní svět mých malých pacientů, jejich vztahových problémů v rodině, školce, škole, s kamarády, které se projevují nejrůznějšími psychosomatickými obtížemi. Kromě klasické medicíny a běžné obecné rady mohu rodičům nabídnout i možnost, aby si jejich dítě nakreslilo ŽM a díky ní rozkrýt, jak se vnímá a cítí, a proč právě ty dané potíže může mít nebo proč se rodičům či škole nedaří s dítětem komunikovat. Mohu tak lépe hledat a najít spouštěč jejich problému, poradit rodičům. Řešení pak může být rychlejší./

Rodiče si pak mohou lépe uvědomit problematické situace a chování a způsob jejich řešení, která si leckdy odnáší ze své původní rodiny. Jednoduše v dobré víře opakují stejné chyby po svých rodičích./

Výcvik ŽM mi pomohl i k snazší komunikaci s malými pacienty. Využití komunikačních typů při vyšetření často velmi vystresovaných dětí pomůže lépe se domluvit a zjistit, jak se dítě vnímá, cítí, jak tomu všemu rozumí. To samozřejmě uklidní i rodiče./ I když největší díl práce, aby se dětský pacient v ordinaci nebál je především na nich již před příchodem do ordinace/.

Z toho všeho vyplývá, ze výcvik ŽM bych doporučila především kolegům psychiatrům, psychologům, neurologům a prakt. lékařům pro děti i pro dospělé, protože se ŽM lze pracovat v jakémkoliv věku. (MUDr. Žižková)

Jak fungují Životní mapy  a Tygří svět? Učím na základní škole skoro 30 let.

S Životními mapami jsem se setkala poprvé na besedě, kdy jsem prožívala ve svém životě celkem složité období. Hledala jsem sebe, svou podstatu, nechápala jsem, proč  se mi  v životě dějí některé  věci, proč se mi nedaří najít společnou řeč s mým manželem s mými vlastními dětmi. Už první pohled na životní mapu mi ukázal její hloubku a rychlost s jakou pracují pro mne a pro každého, kdo se jim odevzdá a přijme to, co v nich sám zobrazil. Začala jsem tímto způsobem léčit sebe a svůj život.

A jakou souvislost to má s mojí profesí?  Nesmírně se mi rozšířil pohled na souvislosti v mé každodenní práci s dětmi. Objevila jsem  Tygří svět, kterým mohu dětem ukázat, že škola i život sám je nesmírně krásná interaktivní hra, kterou mohou sami řídit. (Bs. D. J. – pedagog)

Životní mapy mne prvotně oslovily jako učitelku dětí mladšího školního věku.

Uviděla jsem v nich cestu, jak  porozumět světu dětí, který je nám běžně skrytý, těžko odhalitelný, ale o to víc  pro  pohodový život významný.  Pro práci s dětmi jsem zde získala skvělý nástroj, metodu a způsob, jak do dětské duše nahlédnout a pomoci odstranit nežádoucí nánosy, které dětem brání v radostném prožívání jejich světa. (Bc. B. S. – pedagog ZŠ)

Doposud mi žádná metoda, tak rychle a jasně neposkytla ucelené informace o tom, jak dítě ( dospělý)  vnímá svoje vnitřní problémy a konflikty, které však nedokáže vyjádřit. Na výcviku metody Životních map jsem se naučila zajímavou a účinnou diagnostickou metodu, která mi pomáhá odhalit prožívání dětského světa nebo dospělých. Přínosem mi byl jak po profesní, ale především po osobní stránce.

A proč bych jej doporučila dalším odborníkům – spec. pedagogům a logopedům? Získáte velmi rychlou a přesnou metodu, která vám bude nápomocna ve vaší profesi. Získáte vědomosti a dovednosti, které jste doposud nedostali na žádné střední nebo vysoké škole. (Bc. M. K. – speciální pedagog, logoped)

Našla som – dovolím si tvrdiť, unikát. Metódu  Životné mapy.

Som psychológ. Pracujem s ľuďmi, ktorí sa na mňa obracajú, keď sú zranení, nespokojní, sklamaní, nešťastní či zúfalí. V tej chvíli som pre nich nádej a niekedy dokonca posledná možnosť  v zlepšení ich životnej situácie. Tá dôvera z ich strany pre mňa predstavuje záväzok. Preto sa stále vzdelávam a hľadám spôsoby, postupy  a metódy, ktoré  to moje úsilie podporia. Mala som šťastie. Našla som – dovolím si tvrdiť, unikát. Metódu  Životné mapy .  Na  „vlastnej koži“  som precítila jej potenciál a účinky.  Ako odborníka ma oslovilo jej široké spektrum využitia, rýchla diagnostika a efektivita. Teším sa, keď u svojich klientov vidím v krátkom čase tak výrazné a významné zmeny a verím, že čoskoro sa s ňou zoznámia  ďalší odborníci z radov psychológov, či pedagógov, pre ktorých je každý „ zachránený“  ľudský príbeh najväčšia profesijná priorita. (Mgr. V. Jantová.  – psychológ)

Setkání s Životními mapami  je pro mne velkým obohacením v rovině osobní i pracovní.

Široké možnosti jejich využití pro děti, dospívající i dospělé a míra jejich dopadu na kvalitu života  jednotlivců i celých rodin jsou jedinečné.  Životní mapy otvírají prostor pro rychlé, šetrné, efektivní a trvalé řešení mnoha životních nesnází. Jsou odrazovým můstkem pro vytvoření zdravějších životních i komunikačních vzorců. Životní mapy jsou pro mne branou ke šťastnému a naplněnému životu ve všech jeho oblastech. (Mgr. T. Š. – psycholog a psychoterapeut)

Životné mapy však majú výhodu svojou rýchlosťou, jednoduchosťou, komplexnosťou.

Vyštudovala som jednoodborovú psychológiu a od skončenia štúdia pracujem s deťmi z rôznych sociálnych prostredí. Okrem terapeutickej práce s deťmi sa aktívne venujem vzdelávaniu rodičov a učiteľov. Zameriavam sa na odovzdávanie soft skills. Vychádzam z partnerského prístupu a v tomto smere odovzdávam svoje zručnosti. Životné mapy na zaujali svojou jednoduchosťou a komplexnosťou. Ako projektívna metóda má veľkú výhodu svojou nenásilnosťou. V pomerne krátkom čase je klient prevedený určitým úsekom svojho života. Má možnosť si prejsť dôležité udalosti vo svojom živote ako sa i zahĺbiť do svojich nevedomých motivácií. Rôznymi psychologickými metódami je možné získať rovnaké informácie o živote klienta. Životné mapy však majú výhodu svojou rýchlosťou, jednoduchosťou, komplexnosťou a ukázaní súvislostí. Zároveň ako projektívna metóda má svoje úskalia a je nutné s ňou pracovať zodpovedne, opatrne, citlivo a s pokorou. Mgr. Ing. Miriam Bieliková

Jsem psychiatr pro dospělé, což je v dnešní době velice potřebný a žádaný obor.

Současný život je pod taktovkou výkonu, kdy postrádáme schopnost zastavit se a naučit se být se sebou samými. Jako lékař se snažím pracovat holistickým způsobem. Vím, že psychofarmaka jsou velice prospěšná u závažných psychiatrických poruch, ale u nemocí neurotického spektra je potřeba do léčby, jako komplexu, zapojit i psychoterapii.

Celý život se snažím vzdělávat v oboru psychiatrie a psychoterapie, aby pomoc pacientům byla komplexní. O Životních mapách jsem se dozvěděla od mých pacientů. Technika mě zaujala především tím, že pracuje s raným traumatem a se vztahy: otec, matka a nejbližší rodina. Velice mě zajímá dynamický a psychoanalytický přístup, protože zranění osobnosti vzniká, mimo jiné, absencí lásky v primární rodině.  Metoda poměrně rychle navozuje proces diagnostiky a léčení. Metoda Životní mapy mi pomáhá s rychlou diagnostikou. V rámci individuální psychoterapie, formou rozhovorů nebo přehráváním rolí, se k určitým skutečnostem dostáváme až po delší době. Při práci s Životními mapami, již na prvním sezení jasně vidím situaci v rodině a vztahy, které klienta ovlivňují.  Touto technikou se dá odhalit cyklení vzorců i mezigenerační přenosy.Klient je přímým aktérem. Nakreslí si svůj příběh, pracuje se svou intuicí a během práce si sám některé věci osvětluje. MUDr. Kalná