• Celistvý pohled na člověka.
  • Práce s příčinami i následky zároveň.
  • Odhalování skutečných příčin traumat, životních a situačních zacyklení, závislostí, apod.
  • Odkrytí a uvolnění nevědomých procesů v mysli klienta.
  • Převedení nevědomých procesů do vědomých.
  • Nastavení konkrétních kroků, vedoucích k jejich řešení.
  • Vyhodnocování těchto kroků a jejich případná korekce nebo nastavení nových kroků.