• Poskytuje velmi rychlou a přesnou diagnostiku.
  • Je vysoce spolehlivá.
  • Je použitelná a účinná již pro děti od 3 let věku.
  • Je nezátěžová.
  • Je měřitelná.
  • Dává ihned konkrétní kroky k řešení.
  • Je velmi dobře využitelná jako součást psychiatrické, psychologické a terapeutické praxe.