Načítám Akce

Na podzim letošního roku jsme pozváni přednášet v Brně na konferenci pro učitelky a učitele z mateřských škol. Celý projekt je zatím pojmenován „Méně znamená více aneb vzdělávací příležitosti v mateřské škole“.

Tématem, kterého jsme se ujali je – Poruchy chování – nemají děti něčeho moc?
Datum: 12. 11.2018
Místo: Brno, hotel Voroněž

Z připravovaného obsahu konference

 • Úvod: Jak využít všech příležitostí – vzdělávání je proces, který probíhá od prvního okamžiku od chvíle do školky přijde až do té doby kdy odejde… otázkou je, jak příležitosti využiješ nebo promarníš
 • Vzdělávací příležitosti a příprava na přechod do ZŠ
 • Vzdělávací příležitosti v pohybových činnostech
 • Poruchy chování – nemají děti něčeho moc?
  • Přednáší Kamila a Petr Kopsovi
  • V průběhu vzdělávacího programu bude účastníkům semináře vysvětlena souvislost mezi poruchami chování a narušenou komunikací u dítěte. Principy na základě nichž dochází k poruchám chování, odkud se berou, v jaké fázi vstupuje do hry pedagog a jaké má možnosti ovlivnit tuto skutečnost. Účastníci semináře budou seznámeni s principy tzv. “Tygřího světa®” a zkušenostmi ze škol, kde s ním již pracují. Bude ukázána a vysvětlena možnost, jak mít ve své třídě soustředěnější děti, které dokáží převzít zodpovědnost za své chování a snížit tím zátěž a únavu pedagoga.
 • Příležitosti k prožitkovému učení
 • Příležitosti k rozvoji matematické pregramotnosti
 • Příležitosti k rozvoji čtenářské pregramotnosti
 • Příležitosti k rozvoji polytechnické výchovy

Sdílejte tento příspěvek na sociální síti!