Úvod do Tygřího světa a Komunikačních typů pro pedagogy a

S novým školním rokem jsme zahájili také vzdělávání pedagogů, jejich asistentů i vychovatelů v základních i mateřských školách. Vytvořili jsme seminář Úvod do Tygřího světa a Komunikačních typů podle Kops Metod, kterým již prošlo více než 100 účastníků. V průběhu celodenního školení měli možnost se dopoledne blíže seznámit s Tygřím světem. S jeho principy, výhodami a možnostmi využití v každodenní práci s dětmi, v rámci inkluzivního procesu i při zvládání náročných situací ve třídě. Všichni účastníci si na vlastní kůži vyzkoušeli cvičení zaměřená na objevování vlastního Tygra. Diskutovali jsme nad výhodami spojení konceptu vnitřního Tygra.  S podporou ochoty přijmout zodpovědnost za vlastní činy oproti jiným konceptům pracujícím s prvkem externalizace. Jedná se o metodu oddělení určité entity či problému od dané osoby, což nám umožňuje stále se pohybovat v rámci JÁ JSEM OK, TY JSI OK a zaměřit se na společné zvládnutí situace.

Věnovali jsme se společně také analýze příčin vzniku komunikačních omezení a nefungující komunikace jak jim rozumí Kops Method. Ukázali jsme si dva typy reakce na nemožnost doručit informace druhé straně přes veškerou snahu. Zazněla také jednotlivá vývojová patra typická pro Aktivní i Pasivní typ reakce, jejich charakteristické rysy, projevy a nebezpečí. Samozřejmě jsme se  také věnovali možnostem nápravy a průběhu procesu vedoucímu ke stabilizaci dítěte i změnám v komunikaci uvnitř rodinného systému i ve školní třídě. Účastníci se více seznámili s příčinami vzniku ADHD, agresivity, deprese, poškozování sebe i svého okolí pramenících ze vzájemného neporozumění a špatně nastavené formy komunikace. V této části semináře jsme se setkali také s využitím tzv. Autistického kyvadla při prací emocemi i specifiky vnímání vnitřního světa.  Komunikačního prostoru u lidí s projevy označovanými jako poruchy autistického spektra.

Odpoledne bylo zaměřeno na Komunikační typy podle Kops Method

Celé odpoledne jsme se pak zaměřili na teorii Komunikačních typů podle Kops Method, jejich specifika a využití v praxi. Společně jsme prošli workshopem, ve kterém účastníci pracovali se svými myšlenkami, představami, pocity spojenými s rozumovým, obrazovým, pocitovým a sluchovým komunikačním typem. Společně dali dohromady, co nám ladí k jednotlivým typům i co nám rezonuje s jejich nejčastějšími kombinacemi. V samém závěru společného dne jsme trénovali rozpoznávání komunikačních typů pomocí video ukázek.

Ve zpětných hodnoceních se často opakuje poděkování za přínos vzdělávání pro pracovní i osobní život účastníků. Věnujeme se proto nyní přípravě specializovaných programů zaměřených na využití Tygřího světa i Komunikačních typů určených pro jednotlivé vzdělávací stupně od mateřských až po střední školy. Zkrátka nezůstanou ani družiny a vedoucí volnočasových aktivit pro různé věkové kategorie.

Tereza Špinarová