Pro firmy 2016-12-01T10:58:01+00:00

Spirální dynamika

Spirální dynamika je v současnosti cosi jako HI-TEC  v oblasti pochopení a realizace vztahů v týmu. Svěží a nová, schopná dávat odpovědi a návody.

Pomocí spirální dynamiky lze velmi objektivně posoudit tým, vedení i jeho členy. Najít každému jeho správnou pozici a nastavit ideální náplň každého jednotlivce. Dá velmi rychle pochopení, kde si stojí jednotliví členové týmu, kde jejich podřízení, nadřízení, firma nebo její části.

Jak účinně motivovat jednotlivé osoby a nevyhazovat zbytečně peníze za něco co nefunguje? Odpovědí je pochopení spirální dynamiky.

Jste v modrém, červeném nebo oranžovém patře? Nic není špatně, pokud znáte jejich výhody i slabá místa.  Každé patro má své charakteristické projevy, spojnice, základní témata, výhody i negativa. Ve chvíli, kdy pochopím, ve kterém stojím patře, mohu plně využívat jeho možností. Nebudu zbytečně vynakládat sílu, čas ani peníze na fungování někde, kde nejsem přirozeně.  Chci se dostat na červenou? Pak potřebuji mít zpracovanou béžovou a fialovou. Chci na oranžovou? Pak je dobré mít zpracovanou také červenou a modrou. Proč? Protože pokud tomu tak není, pak při jakémkoliv životním nebo pracovním otřesu padám dolů. Padám až tam, kde to nemám dořešeno.

Pochopením kde stojím já, moji podřízení nebo členové týmu, vše je připraveno na další krok – na Cestu k úspěchu.

Komunikační typy

Skvěle zvládnutá komunikace završí ostatní získané dovednosti…

Denně komunikujeme s mnoha lidmi.  Proč někdo reaguje ihned a u ostatních není žádná nebo minimální odezva? Proč mi v tom obchodní a prodejní dovednosti nepomohly?  Proč dokonce ani cvičená rétorika není úspěšná, jak jsme čekali?

Protože nepoužíváme komunikaci tak jak je přirozená jednotlivci. Nepoužíváme jeho komunikační typ. A jestliže s ním nekomunikujeme na vlně jeho komunikačního typu, zákonitě se v této komunikaci míjíme.

Za pouhé 2 dny se naučíte chápat a prakticky používat komunikační typy.

Vynikněte v komunikaci a bavte se…

Vize týmu

Úspěšnost našeho týmu přímo závisí na jeho sladění a nasměrování. Skvěle vytvořená společná týmová vize bude funkční jen tehdy, bude-li postavená na pevných a reálných základech osobních vizí členů týmu.

Také jako jedinci budeme mnohem úspěšnější, pokud najdeme, pochopíme, vytvoříme a sladíme osobní vizi s vizí pracovního týmu, jehož jsme součástí.

Důvod je vlastně jediný. Protože stavíme základy na starých programech a vzorcích, protože nevíme co vlastně chtít a jak to chtít.

Vytvořme společně nové, moderní a funkční programy a vzorcích, které nám dají návod, co vlastně chtít a jak to chtít.

VIZE je nástroj jak toho jednoduše a rychle dosáhnout.